Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

9 tháng năm 2018, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.700 tỷ đồng

19:04 | 07/10/2018 168 lượt xem