LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

9 tháng năm 2018, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.700 tỷ đồng

19:04 | 07/10/2018 160 lượt xem