LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

9 tháng năm 2018: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.800 tỷ đồng

19:48 | 14/10/2018 165 lượt xem