Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

76 chiến sỹ "nhí" tham gia Học kỳ trong quân đội đợt 1 năm 2019

19:42 | 03/06/2019 119 lượt xem