HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

75 chiến sỹ "nhí" tham gia “Học kỳ trong quân đội” đợt 2, năm 2019

11:12 | 08/06/2019 66 lượt xem