Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

75 chiến sỹ "nhí" tham gia “Học kỳ trong quân đội” đợt 2, năm 2019

11:12 | 08/06/2019 40 lượt xem