Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

7 tháng: giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 4.800 tỷ đồng

20:15 | 11/08/2017 22 lượt xem