Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

7 tháng: giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 4.800 tỷ đồng

20:15 | 11/08/2017 132 lượt xem