Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

6 tháng đầu năm, huyện Văn Chấn thu ngân sách đạt 34% kế hoạch năm

18:40 | 07/07/2019 81 lượt xem