Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội “Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy”

19:43 | 08/09/2018 394 lượt xem