Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

40 năm, những dấu ấn VHNT Yên Bái

14:40 | 15/06/2019 129 lượt xem