Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

32 tác phẩm đoạt Giải thưởng VHNT tỉnh Yên Bái năm 2018

19:56 | 05/12/2018 67 lượt xem