Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

200 phụ nữ Mông huyện Văn Chấn được truyền thông phòng ngừa hôn nhân cận huyết thống

18:24 | 09/03/2019 119 lượt xem