Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

200 đoàn dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:33 | 25/09/2018 108 lượt xem