Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

15 năm Câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh

15:51 | 21/06/2019 493 lượt xem