Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

10000 hộ dân trên địa bàn TX Nghĩa Lộ không có nước sinh hoạt

20:03 | 12/10/2017 330 lượt xem