TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2018

19:54 | 22/08/2018 100 lượt xem