Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2018

19:54 | 22/08/2018 90 lượt xem