Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

10 tháng năm 2018, Chi cục Thuế huyện Văn Chấn thu ngân sách đạt 91% dự toán

17:58 | 04/11/2018 162 lượt xem