Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

10 tháng năm 2018, Chi cục Thuế huyện Trấn Yên thu ngân sách đạt 78% dự toán

18:02 | 03/11/2018 179 lượt xem