TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

10 tháng năm 2018, Chi cục Thuế huyện Trấn Yên thu ngân sách đạt 78% dự toán

18:02 | 03/11/2018 157 lượt xem